Головна Про фірму

Про фірму

Аудиторська фірма приватне підприємство "Міраж" (код за ЄДРПОУ 20484247) заснована 13 серпня 1992 р.

 

Нашими послугами скористались більше ніж 2000 суб’єктів підприємницької діяльності.

У штаті фірми працюють 3 сертифіковані аудитори (члени Спілки аудиторів України), які щорічно підвищують свою кваліфікацію.

Два сертифікованих аудитори мають Дипломи Міжнародного інституту професійних фінансових менеджерів (IPFM).

 

Офіс аудиторської фірми ПП “Міраж” знаходиться в м. Запоріжжі за адресою: вул. Л. Жаботинського (Правди), буд. 25, кв. 27.

 

Аудиторська фірма ПП “Міраж” внесена в Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в розділ СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ під номером 0148.

 

Професійна діяльність аудиторської фірми ПП “Міраж” застрахована в страховій фірмі ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БРОКБІЗНЕС" (договір №002-704458/025ДВ від 05.12.2022р., дійсний до 18.12.2023 р.).

 

В аудиторській фірмі ПП “Міраж” діє система зберігання аудиторської документації та іншої конфіденціальної інформації клієнтів.

 

В Аудиторській фірмі “Міраж” в 2009 році розроблена та діє система внутрішнього контролю якості аудиторської діяльності, яка регламентується внутріфірмовим стандартом  “Внутрішній контроль якості” аудиторської фірми ПП “Міраж”.

 

У  2020 р. аудиторська фірма ПП “Міраж” пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ № 44/5 від 26.08.2020 р. “Про результати зовнішніх перевірок систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами”)

 

ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 

Вартість наших послуг залежить від об’єму процедур, які проводяться, та визначається у кожному випадку індивідуально. Вартість аудиторської перевірки визначається згідно Методичних рекомендацій по плануванню обов’язкового аудиту фінансової звітності, затверджених рішенням Ради САУ від 16.11.2011 р.

 

Проекти аудиторської фірми ПП "МІРАЖ", які реалізовано

 

З жовтня 1994 р. - щомісячні семінари головних бухгалтерів підприємств малого та середнього бізнесу.

 

1993 р. - розробка та впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку "ФінЕкспрес".

 

1998 р. - розробка та впровадження автоматизованої системи обліку руху товарів та послуг "Art&Serv".

 

1999 р. - розробка та впровадження інтерактивного інформаційно-методичного сайту “Бухгалтерський WEB-Клуб “Міраж”.

 

2002 р. - розробка та видання Збірки робочих документів аудитора "Документування процесу аудиту", Запоріжжя, 299 с.

 

2003 р. - розробка учбового посібника "Аудит, методика документування", Київ, 457 с.

 

2003-2007 р.р. - редагування та видання матеріалів міжрегіональних науково-практичних конференцій аудиторів України ( №№ 2-6).

 

2009 р. - розробка та видання Посібника для аудиторів “Внутрішній контроль якості”, Запоріжжя, 103с.

 

З 2008 р. – впровадження системи дистанційного консультування по електронній пошті ДісКо (методичні та аналітичні матеріали з питань бухгалтерського обліку та оподаткування для працівників сфери обліку підприємств  недержавної форми власності).

 

Директорка - Церетелі Лариса Григорівна, аудитор

(сертифікат № 1093, березень 1994 р.).

 

Стаж практичної роботи у сфері обліку - з 1981 р.

Авторка більш ніж 300 публікацій в періодичних виданнях України (журнал "Вісник податкової служби України" (м. Київ), газета "Все про бухгалтерський облік" (м. Київ), газета "ОРІЕНТИР" (м. Запоріжжя)).

Авторка 60 методичних посібників серії "В помощь бухгалтеру".

Співавторка та редакторка збірки робочих документів аудитора "Документування процесу аудиту", Запоріжжя, 299 с. (2002 р.).

Один з авторів учбового посібника "Аудит, методика документування", Київ, 457 с. (2003 р.).

Авторка посібника для аудиторів “Внутрішній контроль якості”, Запоріжжя, 103 с. (2009 р.).

 

 

  

Наші реквізити:

 

Банковські реквізити:

р/р UA 74 339500 00000 26004001387001 в АТ "ТАСкомбанк" м.Київ, МФО 339500

Тел./автовідп./факс:

(+38 050) 4200207

E-mail:

audit@mirage.zp.ua

Аудиторська фірма ПП "Міраж"
тел./факс:
(+38 061) 2133123
електронна пошта:
audit@mirage.zp.ua