Головна Конфіденційність

Система зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації

Управлінським персоналом аудиторської фірми ПП “Міраж” сформовано систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме:

 1. Прийнято внутріфірмове Положення про зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, затверджене Наказом керівника від 29.12.1999 р. № 5-К/1999.
 2. Згідно цього Положення:
 • визначений склад конфіденційної інформації;
 • встановлено місце зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації. Місцем зберігання встановлений офіс фірми;
 • визначена заборона залишати робочі документи на будь-якому носії інформації на робочому місці у замовника, передавати власні робочі документи персоналу замовника для їх вивчення або заміни ними своїх документів, брати з собою додому будь-які носії інформації та документи;
 • встановлений порядок доступу до місць знаходження аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме: в офісі фірми робочі документи зберігаються в архіві з обмеженим доступом та сейфі, а особисті робочі файли мають коди для обмеження доступу до них сторонніх або не призначених для цього осіб;
 • визначений порядок надання інформації про результати перевірки чи про надання аудиторських послуг, розкриття робочої документації та аудиторських звітів будь-яким третім особам;
 • визначений порядок розв'язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації: з працівниками аудиторської фірми, з співвиконавцями, з замовниками, яким надаються аудиторські послуги.
 1. Встановлений порядок організації роботи з паперовими та електронними документами, які належать до складу конфіденційної інформації. Наказом керівника від 29.12.1999 р. № 5-К/1999 ранжуються посадові особи, які мають право вільного доступу до робочих файлів у ПЕОМ або на машинних носіях інформації. Впроваджені паролі на кожен персональний комп'ютер.
 2. Визначений порядок інформування замовників про затверджену систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме: розроблена форма листа до замовника, в якому дається розписка, що надана інформація не підлягає розголосу з боку працівників фірми.
 3. Розроблено внутріфірмове Положення про комерційну таємницю, затверджене наказом керівника.
Аудиторська фірма ПП "Міраж"
тел./факс:
(+38 061) 2133123
електронна пошта:
audit@mirage.zp.ua