Головна Послуги

Послуги

 

 

 

Обов’язковий аудит - підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ і інших суб’єктів господарювання, звітність яких згідно  законодавству України

належить офіційному оприлюдненню; відкритих акціонерних товариств, інститутів спільного інвестування, емітентів цінних паперів при одержанні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

 

Ініціативний аудит - на вимогу або бажання власників (учасників) і акціонерів підприємств будь-якої форми власності та інших користувачів фінансової звітності.

 

Аудит спеціального призначення - для підтвердження достовірності обліку та відображення в звітності окремих аспектів діяльності підприємства, правильності формування оподатковуваних

оборотів и розрахунків з бюджетом. 

 

Аудит фінансування поліпшень орендованого майна, зроблених за рахунок власних коштів орендаря.

 

Аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств - для підтвердження дійсної чистої вартості активів та зобов'язань підприємства.

 

Трансформація фінансової звітності підприємства

 

Трансформація фінансової звітності підприємства, складеної згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України, в фінансову звітність згідно с Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ):

- попереднє групування даних;

- перегрупування статей звіту про фінансовий стан і звітність про прибутки та збитки згідно з вимогами МСФЗ;

- визначення переліку необхідних коректувань статей звіту про фінансовий стан і звіту про прибутки

та збитки;

- розрахунок сум необхідних коректувань;

- складання форм фінансової звітності згідно с вимогами МСФЗ.

 

Due diligence

 

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства за замовленню прямого інвестора безпосередньо на підприємстві.

 

Супутні аудиторські послуги

  • Організація процесу переходу на МСФЗ
  • Виконання широкого спектру погоджених процедур
  • Розробка та впровадження облікової політики, методології та відповідного інструментарію
  • Допомога в тестуванні бухгалтерів та інших фахівців з обліку з урахуванням вимог конкретного Клієнта
  • Послуги з питань впровадження системи фінансового та податкового контролю, підвищення ефективності роботи системи внутрішнього аудиту на підприємстві, а також оптимізація розподілу повноважень і відповідальності персоналу Клієнта

 

Фінансовий аналіз

 

Дослідження фінансового стану і основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою забезпечення його ефективного розвитку.

 

Консалтінг       

 

Державне регулювання підприємницької діяльності.
Норми права, регулюючі відношення з контролюючими органами.

Бухгалтерський облік, оподаткування, трудове право.

 

Семінари 

 

Квартальні (підготовка до квартального звіту).

 

Місячні абонементні (профілактика достовірності обліку та правильності оподаткування, запобігання небажаних конфліктів з контролюючими органами, розглядання змін в законодавстві з питань підприємництва, оподаткування та обліку).

 

Система дистанційного консультування (ДісКо)

Зміни в законодавстві, коментарі спеціалістів фірми, довідкова інформація (по електронній пошті).

 

Спеціальні послуги

 

Супроводження під час перевірок контролюючими органами.

Адміністративне оскарження (підготовка заперечень до актів перевірок, скарг на податкові повідомлення-рішення).

Підготовка позовів з метою оскарження рішень ДФС.
Розробка бізнес-планів.

 

Вартість аудиторських та консалтингових послуг

 

Вся попередня і ознайомлювальна робота по потенційному проекту проводиться безкоштовно.

Після аналізу конкретних потреб потенційного Клієнта в аудиторських та консалтингових послугах визначаються можливі варіанти і підходи до надання таких послуг, терміни їх надання.

Оплата послуг і інші умови співпраці є індивідуальними у кожному конкретному випадку.

Ми використовуємо принцип погодинної оплати. При попередньому ознайомленні з об'ємом робіт ми прораховуємо вірогідні витрати. Після погодження вартості послуг кінцева сума гонорару не змінюється.

 

Погодинна ставка надання аудиторських і консультаційних послуг:

 

Категорія спеціаліста

Вартість,

грн./год

Головний аудитор

1800

Аудитор

600

Асистент аудитора

300

 

 

Відповідальні фахівці нашої компанії зможуть відповісти на всі питання наших Клієнтів.

 

Аудиторська фірма ПП "Міраж"
тел./факс:
(+38 061) 2133123
електронна пошта:
audit@mirage.zp.ua