Головна Про фірму

Про фірму

Аудиторська фірма приватне підприємство "Міраж" (код за ЄДРПОУ 20484247) заснована 13 серпня 1992 р.

 

Нашими послугами скористались більше ніж 2000 суб’єктів підприємницької діяльності.

У штаті фірми працюють 3 сертифіковані аудитори (члени Спілки аудиторів України), які щорічно підвищують свою кваліфікацію.

Два сертифікованих аудитори мають Дипломи Міжнародного інституту професійних фінансових менеджерів (IPFM).

 

Офіс аудиторської фірми ПП “Міраж” знаходиться в м. Запоріжжі за адресою: вул. Правди, буд. 25, кв. 27.

 

Аудиторська фірма ПП “Міраж” здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0148, чинного до 29.10.2020 р.

 

Аудиторська фірма ПП "Міраж" внесена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту (Рішення АПУ № 261/3 від 29.11.2012 р.).

 

Професійна діяльність аудиторської фірми ПП “Міраж” застрахована в страховій фірмі ПрАТ "Українська акціонерна  страхова компанія АСКА" (договір СТД № 3451385  від  17.12.2018 р., дійсний до 16.12.2019 р.).

 

В аудиторській фірмі ПП “Міраж” діє система зберігання аудиторської документації та іншої конфіденціальної інформації клієнтів.

 

В Аудиторській фірмі “Міраж” в 2009 році розроблена та діє система внутрішнього контролю якості аудиторської діяльності, яка регламентується внутріфірмовим стандартом  “Внутрішній контроль якості” аудиторської фірми ПП “Міраж”.

 

У вересні 2015 р. аудиторська фірма ПП “Міраж” пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ № 316/4 від 29.10.2015 р. “Про результати зовнішніх перевірок систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами”)

 

ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 

Вартість наших послуг залежить від об’єму процедур, які проводяться, та визначається у кожному випадку індивідуально. Вартість аудиторської перевірки визначається згідно Методичних рекомендацій по плануванню обов’язкового аудиту фінансової звітності, затверджених рішенням Ради САУ від 16.11.2011 р.

 

Проекти аудиторської фірми ПП "МІРАЖ", які реалізовано

 

З жовтня 1994 р. - щомісячні семінари головних бухгалтерів підприємств малого та середнього бізнесу.

 

1993 р. - розробка та впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку "ФінЕкспрес".

 

1998 р. - розробка та впровадження автоматизованої системи обліку руху товарів та послуг "Art&Serv".

 

1999 р. - розробка та впровадження інтерактивного інформаційно-методичного сайту “Бухгалтерський WEB-Клуб “Міраж”.

 

2002 р. - розробка та видання Збірки робочих документів аудитора "Документування процесу аудиту", Запоріжжя, 299 с.

 

2003 р. - розробка учбового посібника "Аудит, методика документування", Київ, 457 с.

 

2003-2007 р.р. - редагування та видання матеріалів міжрегіональних науково-практичних конференцій аудиторів України ( №№ 2-6).

 

2009 р. - розробка та видання Посібника для аудиторів “Внутрішній контроль якості”, Запоріжжя, 103с.

 

З 2008 р. – впровадження системи дистанційного консультування по електронній пошті ДісКо (методичні та аналітичні матеріали з питань бухгалтерського обліку та оподаткування для працівників сфери обліку підприємств  недержавної форми власності).

 

Директор - Церетелі Лариса Григорівна, аудитор

(сертифікат № 1093, березень 1994 р.).

 

Стаж практичної роботи у сфері обліку - з 1981 р.

Автор більш ніж 300 публікацій в періодичних виданнях України (журнал "Вісник податкової служби України" (м. Київ), газета "Все про бухгалтерський облік" (м. Київ), газета "ОРІЕНТИР" (м. Запоріжжя)).

Автор 60 методичних посібників серії "В помощь бухгалтеру".

Співавтор та редактор збірки робочих документів аудитора "Документування процесу аудиту", Запоріжжя, 299 с. (2002 р.).

Один з авторів учбового посібника "Аудит, методика документування", Київ, 457 с. (2003 р.).

Автор посібника для аудиторів “Внутрішній контроль якості”, Запоріжжя, 103 с. (2009 р.).

 

 

  

Наші реквізити:

 

Банковські реквізити:

р/р 26004001387001 в АТ "ТАСкомбанк" м. Київ, МФО 339500

Тел./автовідп./факс:

(+38 061) 2133123, 2134654

E-mail:

audit@mirage.zp.ua

Аудиторська фірма ПП "Міраж"
тел./факс:
(+38 061) 2133123 (+38 061) 2134654
електронна пошта:
audit@mirage.zp.ua